De EPTA Frans Schreuderprijs 2013 is toegekend aan: Kaja Draksler voor haar masterscriptie
Cecil Taylor: Life as … Structure within free improvisation. 
Kaja schreef haar onderzoek in Slovenia, juni 2013, toen zij masterstudent Klassieke Compositie was aan het Conservatorium van Amsterdam.
Docenten: Vijay Iyer, Michiel Schuijer

www.kajadraksler.com

 

foto: Liviu Stefan

 

Juryrapport

De Sloveense pianiste Kaja Draksler is gefascineerd door de jazzpianist Cecil Taylor die een geheel eigen ‘taal’ heeft ontwikkeld, met wortels in zowel de klassieke pianotraditie als in de zwart-amerikaanse muziektraditie en in andere kunstvormen. De auteur heeft onderzocht hoe het komt dat zijn vrije improvisaties de indruk geven zeer gestructureerd te zijn en zij deed dit aan de hand van een nauwkeurige analyse van een opname van het stuk Life as …. van Cecil Taylor.

De jury is diep onder de indruk van de briljante en diepgaande manier waarop Draksler te werk is gegaan. Allereerst is het bijzonder dat het zeer complexe muziekstuk geheel op gehoor in notenschrift is omgezet. Daardoor kan ook de klassiek geschoolde lezer inzicht krijgen in de bouw van het stuk, in de bijzondere pianistiek en in het zeer persoonlijke proces van improviseren met voorbereid materiaal. Ook de analyse van het materiaal zelf is indrukwekkend en getuigt van sterk intellectueel en muzikaal inzicht. De beschreven muziektheorie is vernieuwend en van een hoog niveau, bijvoorbeeld het begrip ‘hand-centered logic’. Het wijst naar nieuwe wegen van muzikale ontwikkeling en structuur, vanuit kleine definieerbare bouwstenen.

De jury is zeer nieuwsgierig geworden naar de uitwerking van dit alles op het eigen spel van Kaja en daarnaast ook naar nieuwe mogelijkheden om hier in de praktijk van pianoles geven iets mee te doen.

 

[english]

Slovenian pianist Kaja Draksler is fascinated by Cecil Taylor, a Jazz pianist known for developing a completely personal musical ‘language’ in which the roots of the classical piano tradition, the black heritage and other art forms have merged together. To discover why Taylor’s free improvisations sounded so coherent, Draksler scrutinized his recording of Life as ….

The jury was deeply impressed by the brilliant and thorough way she went to work. In particular, the jury commends the extraordinary effort she made in transcribing this very complex piece completely by ear, making it possible for the classically educated reader to gain insight into the structure of the piece with the help of music notation.

The jury was furthermore impressed by her investigation into the work’s special pianistic aspects as well as the deeply personal process it employs of improvising with pre-considered material. The analysis itself is fascinating and shows strong intellectual and musical insight, while the top-notch music theory she presents is innovative, for instance the concept of ‘hand-centered logic’. This study offers new insights into the development of musical structure from small, definable building blocks.

The jury will be exceedingly curious to know more about the effects this study will have on Kaja’s own playing, and hopes profoundly that it will lead to interesting innovations in piano teaching as well.

Jury

Willy Muller – voormalig hoofdvakdocent piano en vakmethodiek aan het Utrechts Conservatorium
Marjès Benoist – werkzaam bij de Sweelinck Academie voor jong talent aan het Conservatorium van Amsterdam en voormalig methodiekdocent
Robert Harris – docent piano en vakmethodiek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en neurowetenschapper aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Secretariaat: Flor Verhey