European Piano Teachers Association - The Netherlands

3e basiscursus muzieknotatie Sibelius 7

5 juli 2014
/
Studiedag

Deze cursus is inmiddels vol! Drie lessen op zaterdagen: 12 april, 10 mei en 5 juli (i.p.v. 24 mei), van 11.00-14.15u. Locatie: conservatorium van Utrecht (zeer nabij CS). Komend voorjaar zal voor de derde keer de basiscursus Sibelius 7 worden georganiseerd. De cursus is bedoeld voor EPTA-leden die weinig of geen ervaring hebben met muzieknotatiesoftware. Evenals de conservatoria kiest de werkgroep nadrukkelijk voor Sibelius 7, dat gebruiksvriendelijker is en veel meer mogelijkheden biedt dan andere programma’s.
Docent Jeroen van der Blom brengt de deelnemers in kleine stappen de basisvaardigheden van het programma bij. Er worden maximaal 8 cursisten geplaatst, zodat ook individuele aandacht mogelijk is. Plaatsing op volgorde van aanmelding. Kosten € 145,- .
Van grote waarde voor de eigen lespraktijk!
Mail voor meer informatie en/of  aanmelding: Marc Pauwels [email protected]