De Landelijke Graadexamens Piano (LGP) zijn een onderdeel van EPTA Nederland, waarbij leerlingen van EPTA-leden in staat worden gesteld om theoretisch en praktisch examen te doen op elf verschillende niveaus  (graden). De examens vinden jaarlijks plaats in de periode maart-april op verschillende locaties verspreid over heel Nederland.

Het doel van de graadexamens is om de deelnemende kandidaten te motiveren en te stimuleren. De graadexamens halen het pianospel uit de sfeer van vrijblijvendheid, echter zonder het speelplezier uit het oog te verliezen.

In 2019 hebben 400 kandidaten – leerlingen van 98 docenten – een graadexamen gedaan en daarvan is iedereen, op een paar kandidaten na, geslaagd. In 2020 konden de examens helaas niet doorgaan vanwege Covid-19.

 

GRAADEXAMENS 2021

De graadexamens kunnen dit jaar, helaas, niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Zowel het theorie- als het praktijkexamen zullen online plaatsvinden. Het praktijkexamen zal worden afgenomen met behulp van video-opnames. De deelnamevoorwaarden en verdere instructies zullen binnenkort op de website staan. Houd u hiervoor de website in de gaten.

 

VOOR KANDIDATEN

Als je pianodocent lid is van EPTA Nederland, kun je via je docent deelnemen aan de graadexamens. Het examen bestaat gewoonlijk uit een speelexamen in de vorm van een concertje en een theorie-examen. Let op: dit jaar is het alleen mogelijk online examen te doen met video-opnames! De examens beginnen al op een eenvoudig niveau (A1) en je kunt doorgroeien via A2 naar B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 en uiteindelijk naar graad F.
Voordeel van graadexamens is dat je een doel hebt om naar toe te werken. Ook weet je zeker dat je kennis van theorie gelijk opgaat met je pianospel. Overleg met je docent over aanmelding, de graad die je kunt doen en het repertoire.

 

KANDIDAATGEGEVENS-DROPBOX

Kandidaten melden zich aan door hun gegevens in te vullen in deze dropbox.
De docent maakt deze aanmelding definitief door deze gegevens binnen te halen in Mijn-LGP. (Dit is mogelijk van 1 t/m 14 februari). De kosten voor het examen zijn € 40,-. De betaling moet op 31 maart voldaan zijn. Voor instructies wat betreft de betaling: zie onderaan deze pagina.

 

VOOR DOCENTEN

De examens zijn normaliter openbaar toegankelijk. Zodra het weer mogelijk is de examens op de gebruikelijke wijze te organiseren bent u van harte welkom om te komen luisteren. Let op: dit jaar is het alleen mogelijk online examen te doen met video-opnames! Aanmelden en beheren van examenkandidaten gebeurt in Mijn-LGP.

Het repertoire moet uiterlijk 31 maart in Mijn-LGP ingevoerd zijn. In het ledendeel van deze website (downloads) vindt u alle informatie over de graadexamens: deelnamevoorwaarden, speeleisen, theorie-eisen enz..

Mocht u als docent voor de eerste keer met uw leerlingen willen deelnemen aan de graadexamens kunt u contact opnemen met de landelijk coördinator.

CONTACT

Liesbeth Eggen, landelijk coördinator: graadexamens@eptanederland.nl
Liesbeth Eggen, administratie graadexamens: lgp@eptanederland.nl

 

BANKREKENINGNUMMER GRAADEXAMENS

Vermeld bij de betaling de naam van de kandidaat, de graad en de naam van de docent.

Het bankrekeningnummer van de Graadexamens is: ING 5081611 t.n.v. EPTA Nederland.
IBAN nummer: NL51INGB0005081611
BIC code: INGBNL 2A
Een graadexamen betalen kan ook met IDEAL, klik daarvoor hier.