European Piano Teachers Association - The Netherlands

Graadexamens

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden en informatie voor kandidaten (2021)

ALGEMEEN

 1. Deelname aan de Landelijke Graadexamens Piano (LGP) staat open voor leerlingen van EPTA-leden (geen studentleden en buitengewoon leden).
 2. De kandidaat, bij minderjarigheid een ouder/verzorger, gaat akkoord met deze “Deelnamevoorwaarden”.

 

INSCHRIJVING

 1. De kandidaat/ouder/verzorger kan vanaf zondag 10 januari t/m zondag 14 februari 2021 zijn/haar gegevens invullen op www.nl/graadexamens in de “kandidaatgegevens-dropbox”.
 2. De docent bevestigt de inschrijving door deze gegevens uit de dropbox binnen te halen in Mijn-LGP of de gegevens van de kandidaat in te voeren in Mijn-LGP. Dit is mogelijk vanaf maandag 1 t/m zondag 14 februari 2021.
 3. De kandidaat/ouder/verzorger maakt het examengeld à € 40,- over op IBAN nummer: NL51INGB0005081611 t.n.v. EPTA Nederland, o.v.v. naam docent, naam kandidaat en graad. Betalen kan ook via de betaalpagina op de website https://eptanederland.nl/aanmeldpagina-graadexamens-2021/. Indien de betaling niet op woensdag 31 maart door EPTA Nederland is ontvangen, vervalt de inschrijving.
 4. Na ontvangst van de betaling krijgen de kandidaat en de docent een bevestigingsmail van plaatsing.
 5. Bij annulering van het examen na 31 maart volgt geen restitutie van het examengeld.
 6. In verband met corona zal het examen online plaatsvinden.

 

ONLINE EXAMEN IN VERBAND MET CORONA

 1. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een theorie- en een speelexamen.
 2. Het theorie-examen: op 21 mei ontvangt de kandidaat het theorie-examen digitaal via de email. Uiterlijk 24 mei stuurt de kandidaat het ingevulde theorie-examen naar: [email protected] met vermelding van naam en graad in het onderwerp van de email.
 3. Het speelexamen: dit examen bestaat uit het onderdeel techniek en het speelprogramma.
 4. De kandidaat stuurt één pdf van de te spelen bladmuziek, in de juiste speelvolgorde naar: [email protected]
 5. De kandidaat/ouder/verzorger zorgt ervoor dat vóór 28 mei de video-opnames van het speelexamen gestuurd worden naar [email protected]
 6. De te spelen techniekonderdelen worden op 21 mei aan de docent en de kandidaat doorgegeven door EPTA. Het onderdeel ‘techniek’ moet in één take worden opgenomen.
 7. Het totale speelprogramma hoeft niet in één take te worden opgenomen. Ieder afzonderlijk stuk dient wel in één take te worden opgenomen.
 8. De video-opname van het onderdeel techniek en de afzonderlijke video-opnames van de stukken dienen in één mail te worden verstuurd naar [email protected]. Dit kan (gratis) met bijvoorbeeld WeTransfer (https://wetransfer.com/). Let op: zorg ervoor dat bij iedere opname de naam van de kandidaat, de graad en de titel van het stuk in de filenaam staat. Bijv.: Jan Jansen_A1_Gavotte
 9. De geluidskwaliteit van de video moet dusdanig goed zijn dat de jury kan beoordelen of de kandidaat geslaagd is. Denk daarbij aan verschil in dynamiek en helderheid van toon.
 10. Voor de opnames is zowel een akoestische als een digitale piano/vleugel toegestaan.
 11. Het beeld van de video moet dusdanig zijn dat de jury zicht heeft op: de handen van de kandidaat, de toetsen van de piano, de gehele houding van de kandidaat inclusief de voeten i.v.m. het pedaalgebruik.
 12. Het beeld dient vanuit statisch perspectief te worden opgenomen. (niet in- en uitzoomen)

 

GRAAD EN REPERTOIRE

 1. De docent bepaalt voor welke graad de kandidaat op kan gaan.
 2. De docent kiest samen met de kandidaat het te spelen repertoire. Dit bestaat uit minimaal 5 en maximaal 6 stukken. Voor alle graden moet repertoire worden gekozen uit de database repertoirelijsten volgens de speeleisen van EPTA. De docent zorgt ervoor dat het repertoire uiterlijk 31 maart is ingevoerd in Mijn-LGP.

 

JURERING

 1. Alle kandidaten worden door een vakbekwame jury beoordeeld.
 2. De eigen docent van de kandidaat maakt geen deel uit van de jury.
 3. De jury noteert haar bevindingen op een beoordelingsformulier.
 4. Het juryberaad is vertrouwelijk, staat niet ter discussie en wordt niet openbaar gemaakt.
 5. Geslaagde kandidaten ontvangen na 18 juni een getuigschrift en het beoordelingsformulier.
 6. Mocht een kandidaat onverhoopt niet slagen dan ontvangt hij/zij een Bewijs van Deelname en het beoordelingsformulier, met de uitnodiging om volgend jaar opnieuw examen te doen.
 7. Indien de jury niet kan beoordelen of een kandidaat geslaagd is door onvoldoende kwaliteit van de video, ontvangt de kandidaat een Bewijs van Deelname met de uitnodiging om volgend jaar opnieuw examen te doen.