European Piano Teachers Association - The Netherlands

Graadexamens

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden en informatie voor kandidaten (2023)

ALGEMEEN

 

1. Deelname aan de Landelijke Graadexamens Piano (LGP) staat open voor leerlingen van
EPTA-leden.
2. De kandidaat, bij minderjarigheid een ouder/verzorger, gaat akkoord met deze
Deelnamevoorwaarden.

 

INSCHRIJVING

 

3. De docent kan de kandidaat inschrijven vanaf maandag 16 januari tot en met zondag 22
januari 2023.
4. Nadat de docent de gegevens en het repertoire van de kandidaat heeft ingevuld krijgt
de kandidaat/ouder/verzorger een email toegestuurd waarin het mogelijk is het
examengeld á € 45,- via Ideal over te maken op:
IBAN nummer: NL51INGB 0005081611 t.n.v. EPTA Nederland
Zodra het inschrijfgeld betaald is, is de inschrijving definitief.
N.B. Indien de betaling niet binnen 10 dagen is voldaan, vervalt de inschrijving.
5. Per locatie kan een beperkt aantal kandidaten examen doen. Bij onvoldoende
aanmeldingen voor een locatie behoudt EPTA zich het recht voor deze locatie te
annuleren. Is er geen mogelijkheid tot plaatsing op een andere locatie dan zal restitutie
van het examengeld plaatsvinden.
6. Het rooster van de examendag is uiterlijk 2 weken van te voren te vinden op de website.
7. De kandidaat/ouder/verzorger krijgt hier 2 weken voor het examen bericht van EPTA
over.

 

GRAAD EN REPERTOIRE

 

8. De docent bepaalt voor welke graad de kandidaat op kan gaan.
9. De docent kiest samen met de kandidaat het te spelen repertoire. Dit bestaat uit
minimaal 5 en maximaal 6 stukken. Voor alle graden moet repertoire worden gekozen
uit de database repertoirelijsten van EPTA. De docent voert het repertoire in bij de
aanmelding van de kandidaat in de juiste speelvolgorde.

 

EXAMEN

 

10. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een speelexamen (techniek en
speelprogramma) en een theorie-examen.
* Het speelexamen is in de vorm van een concert en is openbaar toegankelijk.
* Het schriftelijke theorie-examen volgt in de regel op het speelexamen en wordt in een
groep afgenomen.
11. De kandidaat overhandigt één kopie van de te spelen bladmuziek aan de coördinator of
gastvrouw/gastheer, in de juiste speelvolgorde.

 

JURERING

 

12. Alle kandidaten worden door een vakbekwame jury beoordeeld.
13. De eigen docent van de kandidaat maakt geen deel uit van de jury.
14. De jury noteert haar bevindingen op een beoordelingsformulier.
15. Het juryberaad is vertrouwelijk, staat niet ter discussie en wordt niet openbaar gemaakt.
16. Geslaagde kandidaten ontvangen na hun examen een getuigschrift en het
beoordelingsformulier.
17. Mocht een kandidaat onverhoopt niet slagen dan ontvangt hij/zij een Bewijs van
Deelname en het beoordelingsformulier, met de uitnodiging om volgend jaar opnieuw
examen te doen.