European Piano Teachers Association - The Netherlands

Graadexamens

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden en informatie voor kandidaten (2022)

ALGEMEEN

 1. Deelname aan de Landelijke Graadexamens Piano (LGP) staat open voor leerlingen van EPTA-leden.
 2. De kandidaat, bij minderjarigheid een ouder/verzorger, gaat akkoord met deze “Deelnamevoorwaarden”.

  INSCHRIJVING

 3. De docent kan de kandidaat inschrijven vanaf maandag 7 februari t/m 20 februari 2022.
 4. Nadat de docent de gegevens en het repertoire van de kandidaat heeft ingevuld krijgt de kandidaat/ouder/verzorger een email toegestuurd waarin het mogelijk is het examengeld á € 40,- via Ideal over te maken op: IBAN nummer: NL51INGB 0005081611 t.n.v. EPTA Nederland. Zodra het inschrijfgeld betaald is, is de inschrijving definitief. N.B. Indien de betaling niet binnen 10 dagen is voldaan, vervalt de inschrijving.
 5. Per locatie kan een beperkt aantal kandidaten examen doen. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een locatie behoudt EPTA zich het recht voor deze locatie te annuleren. Is er geen mogelijkheid tot plaatsing op een andere locatie dan zal restitutie van het examengeld plaatsvinden.
 6. Het rooster van de examendag is uiterlijk 2 weken van te voren te vinden op de website.
 7. De kandidaat/ouder/verzorger krijgt hier 2 weken voor het examen bericht van EPTA over.
 8. Bij annulering van het examen i.v.m. Covid-19 volgt restitutie van het examengeld. In dat geval is er geen online examen mogelijk.

  GRAAD EN REPERTOIRE

  1. De docent bepaalt voor welke graad de kandidaat op kan gaan.
  2. De docent kiest samen met de kandidaat het te spelen repertoire. Dit bestaat uit minimaal 5 en maximaal 6 stukken. Voor alle graden moet repertoire worden gekozen uit de database repertoirelijsten van EPTA. De docent voert het repertoire in bij de aanmelding van de kandidaat. In de juiste speelvolgorde.

  EXAMEN

  1. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een speelexamen (techniek en speelprogramma) en een theorie-examen. Het speelexamen is in de vorm van een concert en is openbaar toegankelijk. Afhankelijk van de maatregelen i.v.m. Covid-19 zijn ouders en docenten welkom. Andere belangstellenden zijn ook welkom, maar bij een beperking van het aantal bezoekers gaan ouders en docenten van spelende kandidaten voor. Bezoek aan het concert is alleen mogelijk met in achtneming van de regels van de overheid en de regels van de locatie wat betreft Covid-19. Deze regels zijn te vinden bij de betreffende locatie op de site van EPTA Nederland. We adviseren om kort voor het examen nogmaals te kijken op de site, voor het geval er op het laatste moment nog wijzigingen zijn. Het schriftelijke theorie-examen volgt in de regel op het speelexamen en wordt in een groep afgenomen. De kandidaat overhandigt twee kopieën van de te spelen bladmuziek aan de coördinator of gastvrouw/gastheer, voorzien van zijn/haar (pas)foto, in de juiste speelvolgorde.

   

  JURERING

  1. Alle kandidaten worden door een vakbekwame jury beoordeeld.
  2. De eigen docent van de kandidaat maakt geen deel uit van de jury.
  3. De jury noteert haar bevindingen op een beoordelingsformulier.
  4. Het juryberaad is vertrouwelijk, staat niet ter discussie en wordt niet openbaar gemaakt.
  5. Geslaagde kandidaten ontvangen na hun examen een getuigschrift en het beoordelingsformulier.
  6. Mocht een kandidaat onverhoopt niet slagen dan ontvangt hij/zij een Bewijs van Deelname en het beoordelingsformulier, met de uitnodiging om volgend jaar opnieuw examen te doen.