European Piano Teachers Association - The Netherlands

Graadexamens

Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden en informatie voor docenten (2024)

ALGEMEEN

1. Deelname aan de examens van de Landelijke Graadexamens Piano (LGP) is mogelijk voor leerlingen van EPTA-leden (alleen van docent-leden en niet van student-leden of buitengewoon-leden).
2. De docent gaat akkoord met deze
“Deelnamevoorwaarden”.

3. De docent gaat akkoord met de “Deelnamevoorwaarden voor kandidaten”.

4. De docent zorgt ervoor dat de kandidaat/ouder/verzorger kennis neemt van de “Deelvoorwaarden voor kandidaten”.

 

BELANGRIJKE DOCUMENTEN

5. “Theorie-eisen 2024 voor alle graden”. Te vinden bij downloads in het ledendeel van de EPTA-site. De kandidaten moeten de theorie van de gekozen graad kennen en alle theorie van de voorgaande graden.

6. “Speeleisen 2024 voor alle graden”. Hierin staan de techniekeisen en de eisen met betrekking tot de keuze van het repertoire.

 

INSCHRIJVING

7. De docent schrijft de kandidaat in op de vernieuwde omgeving op de EPTA-site. Dit kan van maandag 15 januari, 8:00 uur t/m zaterdag 20 januari 2024. 

8. De docent voert tegelijk met de gegevens van de kandidaat het repertoire in de juiste speelvolgorde in. 

9. Nadat de docent de gegevens en het repertoire van de kandidaat heeft ingevuld, krijgt de kandidaat/ouder/verzorger een email toegestuurd waarin het mogelijk is het examengeld á € 45,- via Ideal over te maken op: IBAN nummer: NL51INGB 0005081611 t.n.v. EPTA Nederland. Zodra het inschrijfgeld betaald is, is de inschrijving definitief. 
N.B. Indien de betaling niet binnen 10 dagen is voldaan, vervalt de inschrijving. 

10. Per locatie kan een beperkt aantal kandidaten examen doen. 

11. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een locatie behoudt EPTA zich het recht voor deze locatie te annuleren. Is er geen mogelijkheid tot plaatsing op een andere locatie dan zal restitutie van het examengeld plaatsvinden.

 

GRAAD EN REPERTOIRE
1. De docent bepaalt voor welke graad de kandidaat op kan gaan.
2. De docent kiest samen met de kandidaat het te spelen repertoire. Dit bestaat uit minimaal 5 en maximaal 6 stukken. Voor alle graden moet worden gekozen uit de database repertoirelijsten van EPTA. De docent voert het repertoire in bij de aanmelding van de kandidaat. De totale tijdsduur is conform de speeleisen 2024.
3. De docent voert het repertoire in de juiste speelvolgorde in. Dit kan daarna niet meer gewijzigd worden.
4. Vierhandig spel is in geen enkele graad toegestaan.
5. Bij twijfel over repertoirekeuze kan de docent contact opnemen met Hanneke Maarse ([email protected]) of met Paul Weeren ([email protected])

 

EXAMEN
1. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een speelexamen (techniek en speelprogramma) en een theorie-examen.
2. Het schriftelijke theorie-examen volgt in de regel op het speelexamen en wordt in een groep afgenomen.
3. De kandidaat overhandigt één kopie van de te spelen bladmuziek aan de coördinator of gastvrouw/gastheer, voorzien van zijn/haar (pas)foto, in de juiste speelvolgorde.
4. De juryvoorzitter meldt aan het begin van het speelprogramma welke techniekonderdelen de kandidaat dient te spelen. Daarbij wordt een keuze gemaakt uit de techniekonderdelen zoals vermeld in de “speeleisen”.
5. De kandidaat presenteert zijn programma in de vorm van een openbaar optreden met rust tussen de stukken en een buiging na afloop.

JURERING
1. Alle kandidaten worden door een vakbekwame jury beoordeeld.
2. De eigen docent van de kandidaat maakt geen deel uit van de jury.
3. De jury noteert haar bevindingen op een beoordelingsformulier.
4. Het juryberaad is vertrouwelijk, staat niet ter discussie en wordt niet openbaar gemaakt.
5. Geslaagde kandidaten ontvangen na hun examen een getuigschrift en het beoordelingsformulier.
6. Mocht een kandidaat onverhoopt niet slagen dan ontvangt hij/zij een Bewijs van Deelname en het beoordelingsformulier, met de uitnodiging om volgend jaar opnieuw examen te doen.