EPTA Europe

De EPTA-gedachte vindt zijn oorsprong in Engeland, waar de pianiste Carola Grindea in 1978 de eerste European Piano Teachers Association oprichtte. Wat begon als een nationale, Engelse vereniging van pianodocenten, wist Carola Grindea met tomeloze energie in korte tijd uit te bouwen tot een internationale organisatie van formaat. Zij organiseerde congressen, nodigde gerenommeerde Europese pianisten uit en stimuleerde hen tot het oprichten van een EPTA in hun vaderland.

Carola, leerling van Tobias Matthay, is beroemd geworden vanwege de door haar ontwikkelde ‘Grindea Technique’. Voortvloeiend uit het ontwikkelen van deze techniek nam Carola in 1981 het initiatief  tot de oprichting van de International Society for Study of Tension in Performance (ISSTIP), haar tweede oogappel naast de EPTA. Ook nadat Carola haar actieve bestuurswerk had overgedragen aan haar dochter Nadia Lasserson, bleef zij jarenlang de ongekroonde ‘Queen Mother’ van EPTA. In 2007 verscheen bij Kahn & Averill te Londen het boek Great Pianists and Pedagogues in conversation with Carola Grindea. Carola overleed in 2009 op 95-jarige leeftijd en liet na ruim 30 jaar EPTA Europe achter met 42 afdelingen in evenzoveel landen.

Ook Malcolm Troup heeft zich jarenlang ingezet om de internationale relaties van EPTA te versterken en uit te breiden, ook buiten Europa.

Elk jaar wordt er een Europese EPTA-conferentie georganiseerd, in telkens een ander gastland, met sprekers uit vele EPTA-landen. Tijdens deze conferentie vindt ook de Annual Meeting van alle voorzitters plaats.

 

EPTA Nederland

EPTA Nederland werd op 13 januari 1982 te Utrecht op verzoek van Carola opgericht. Initiatiefnemer was Frans Schreuder, pianodocent en destijds docent pianomethodiek aan het Rotterdams Conservatorium. Onder de inspirerende en voortvarende leiding van de eerste bestuurssecretaris Henk de By groeide de vereniging in enkele jaren uit tot een van de grootste EPTA’s van Europa met meer dan 800 leden.

Vanaf het begin hield EPTA studiedagen, masterclasses (met grote pianisten als Vlado Perlemuter, Cyprien Katsaris, György Sebök (zie foto, 1985), György Sándor, Theo Bruins, Jan Wijn en Willem Brons) en workshops die op verschillende locaties in het land, veelal conservatoria, werden gehouden.

In 1989 organiseerde EPTA Nederland de Internationale EPTA-Conferentie (Alkmaar en Bergen NH) in de vorm van een meerdaags congres. Hierin traden coryfeeën op uit vele EPTA-landen in lezingen, recitals en masterclasses. Hoogtepunt waren de masterclass en het recital van Aldo Ciccolini, die daarmee voor het eerst sinds jaren in ons land werd geherintroduceerd.

Sinds 1991 wordt een jaarlijks, tweedaags Nationaal EPTA-congres in hotel Dennenhoeve te Nunspeet gehouden. Daarin komt steeds weer een keur aan onderwerpen over het lesgeven en het spelen ter sprake in presentaties door binnen- en buitenlandse vakmensen. Dit congres is een van de grote trekpleisters van EPTA Nederland.

Een ander initiatief, de organisatie van Landelijke Graadexamens (geleid door Coosje de Wit) voor amateurleerlingen uit de privésector, zette EPTA Nederland verder op de kaart. Ook een belangrijke actie was het laten schrijven en uitgeven van een Leergang Lichte Muziek. Sinds 2011 richt EPTA Nederland zich niet meer uitsluitend op de ‘klassieke’ sector maar worden allerlei vormen van ‘lichte’ muziek in het programma geïntegreerd, mede door een vertegenwoordiger in het bestuur.

In loop der jaren zijn diverse boeken en CD’s door EPTA Nederland uitgegeven, waaronder het boek De Kunst van het Pianospel van Cornelius Berkhout en een opname van de pianoconcerten van Béla Bartók door Theo Bruins.

De landelijke uitstraling van EPTA Nederland wordt mede bepaald door de uitgave van een eigen tijdschrift, het Piano Bulletin, dat sinds 1983 drie keer per jaar verschijnt onder redactie van Christo Lelie.

EPTA heeft een eigen bibliotheek, beheerd door de stichting EPTA Documentatie Centrum (EDC), die sinds 2007 ondergebracht is in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam (OBA).

Voorzitters van EPTA Nederland waren respectievelijk: Alwin Bär, Herman Uhlhorn, Willem Brons, Dirk-Jan SchiltRian de Waal en David Kuyken. Sinds november 2016 is Bart van de Roer voorzitter.

In 2012 werd de website geheel vernieuwd en werd een nieuw logo in gebruik genomen.
Met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds (Ankie Wiegant-Brinkgreve Fonds) voor de financiële ondersteuning.