• Christo Lelie

    Vrijwel direct na de oprichting van EPTA Nederland in 1982 werd Christo Lelie hoofdredacteur van het Piano Bulletin, een functie hij tot op heden met niet-aflatende inzet bekleedt. Onder zijn leiding groeide het blad uit tot een veelgeprezen vakblad, geprezen om zijn diepgaande inhoud en fraaie vormgeving. Met zijn bijzondere kwaliteiten heeft hij het tijdschrift weten te ontwikkelen tot het visitekaartje van EPTA Nederland en het toonaangevende piano-vakblad in Nederland. Het erelidmaatschap werd hem in 2007 bij het 25-jarig bestaan van EPTA verleend.

  • Coosje de Wit

    Coosje de Wit is bijna vanaf de oprichting van EPTA Nederland in 1982 lid. Zij was met haar tomeloze inzet en organisatiekracht gedurende vele jaren de spil van EPTA. Van 1989 tot 2014 maakte zij deel uit van het bestuur, waarvan 20 jaar als penningmeester. Zij nam belangrijke initiatieven en wist die samen met vele collega’s tot een breed gedragen succes te maken, met name het jaarlijkse landelijk congres en het Landelijk Graadexamen Systeem. Zij is tot erelid benoemd op 30 april 2004.
    Op 30 april 2013 kreeg zij een Koninklijke Onderscheiding.

  • Frans Schreuder (1930-2017)

    Toen Carola Grindea in Engeland de eerste afdeling van EPTA oprichtte, was Frans Schreuder de eerste die vanuit Nederland aansluiting zocht. Hij legde vervolgens het fundament voor de oprichting van EPTA Nederland door een oprichtingsbestuur te vormen. In de vele jaren daarna bleef hij sterk betrokken en zette zich in als bestuurslid, door het geven van lezingen tijdens het jaarlijks congres en als redactielid van het Piano Bulletin, waar hij o.a. de rubriek ‘Zo kan het ook’ verzorgde. Frans zorgde ook voor de oprichting van de stichting EPTA Documentatie Centrum, waar hij vele jaren bestuurslid van was. Voor al deze activiteiten kreeg Frans Schreuder bij zijn afscheid als bestuurslid in 1997 het erelidmaatschap.