Bent u uitvoerend of docerend pianist, student aan een conservatorium, verbonden aan een vakinstituut of kunstencentrum, werkzaam in een collectief of privélespraktijk? Geeft u les aan jong talent of richt u zich op amateurs, ongeacht leeftijd of niveau?
Word dan lid van EPTA! Informerend en inspirerend.

 

Let op

U kunt bij uw aanmelding als ‘gewoon lid’ één bijlage toevoegen (uw diploma piano). U wordt verzocht eventuele andere relevante bijlagen waaruit blijkt dat u bevoegd pianodocent bent (bijvoorbeeld diploma bachelor, achterkant diploma/cijferlijst/vakkenoverzicht, overige diploma’s) rechtstreeks per mail te sturen naar de administratie (administratie@eptanederland.nl).