European Piano Teachers Association - The Netherlands

Lid worden

EPTA Nederland

Word lid van EPTA

 

Kies je lidmaatschap en krijg meteen toegang tot ons waardevolle platform!

 

Kies lidmaatschap

Lidmaatschappen

 

Lid worden van EPTA? Wij hebben 3 soorten lidmaatschappen. Kies je lidmaatschap en krijg meteen toegang tot ons waardevolle platform!

 

 

Docent lid

Voor pianisten met een erkend diploma van een vakopleiding

 

Wat krijg je?

Hiermee krijg je toegang tot het besloten ledengedeelte van de website. Hier vind je oa het forum, downloads en info over deelname aan de graadexamens. Daarnaast ontvang je het Piano Bulletin, 3 keer per jaar, en het Piano Journal (digitaal). Leerlingen kunnen meedoen aan de graadexamens en je bent van harte uitgenodigd om actief deel te nemen in de werkgroepen. Je kunt je lespraktijk inschrijven bij Onze docenten, met zelfgemaakte teksten en beelden die jouw praktijk eer aan doen.

 

Wat moet je doen?

Hiervoor moet je een kopie van je diploma bijvoegen. Nadat we deze hebben ontvangen, wordt je inschrijving definitief verwerkt. Als je een diploma uit het buitenland hebt, dan moet je een bewijs van waardering in Nederland bijvoegen.

 

 

Student lid

Voor pianisten die studeren aan een vakopleiding

 

Wat krijg je?

EPTA Nederland wil graag aankomende collega’s de mogelijkheid geven om al tijdens hun studie lid te worden en zo te profiteren van veel van wat de EPTA te bieden heeft. Met dit lidmaatschap krijg je toegang tot bijna alle mogelijkheden die docentleden ook krijgen. Je ontvangt het Piano Journal en Piano Bulletin, je krijgt toegang tot het ledendeel van de website, je mag tegen ledentarief deelnemen aan de studiedagen & congresdagen en je kunt al actief meedoen in een van de werkgroepen. Toegang tot Onze docenten en de graadexamens krijg je zodra je bent afgestudeerd.

 

Wat moet je doen?

Als je je aanmeldt als student lid, voeg dan een kopie inschrijvingsbewijs van je studie toe. Elk jaar voor 15 december moet je dit bewijs opnieuw verzenden naar [email protected]. Student leden die via de SNVM hun diploma ‘docerend musicus’ gaan behalen, moeten de jaarlijkse voortzetting op redelijke gronden aantonen. Het student lidmaatschap wordt opgeschort als je dit bewijs niet aanlevert.

 

Overzetten lidmaatschap

Dit lidmaatschap vervalt na maximaal zes jaar. Als je binnen die tijd het diploma haalt, geldt het studentlid-tarief tot en met twee jaar na afstuderen. Na de inzending van een kopie van het diploma wordt het lidmaatschap omgezet tot docent lid en heb je daarmee toegang tot alle faciliteiten die EPTA te bieden heeft, waaronder deelname aan graadexamens en een gepersonaliseerde vermelding in Onze docenten.

 

 

Buitengewoon lid

Voor pianisten die zich sterk betrokken voelen bij de doelstellingen en activiteiten van de EPTA, maar niet in het bezit van een erkend vakdiploma van een vakopleiding.

 

Wat krijg je?

Ook als buitengewoon lid geniet je van vele voordelen van het EPTA-lidmaatschap. Je ontvangt het Piano Bulletin & Piano Journal, je hebt toegang tot het ledendeel van de website, je mag tegen ledentarief deelnemen aan activiteiten en je kunt je aansluiten bij een van de werkgroepen.

 

Deelname aan graadexamens en toevoeging aan Onze docenten is voorbehouden aan docent-leden.

 

Wat moet je doen?

Bij de aanvraag ontvangen wij graag een zelfevaluatie met informatie over je lespraktijk en vragen we je aan te tonen dat het niveau van vakkennis en pianospel vergelijkbaar zijn met een erkende vakopleiding. Zie Richtlijn voor meer informatie.

Contributiebedragen per jaar (2023)

Gewoon lid / buitengewoon lid

 

Bij automatische incasso €59,00

Geen incasso €61,00

 

 

Partnerleden samen

Dit contributiebedrag geldt voor leden-partners die op hetzelfde adres wonen. De post wordt dan eenmalig verstuurd voor beide partners. Als je hiervan gebruik wilt maken, dit graag vermelden in het ‘opmerkingen’ veld van het inschrijfformulier.

 

Bij automatische incasso €73,00

Geen incasso €75,00

 

 

Student lid

 

Bij automatische incasso €16,00

Geen incasso €18,00

 

 

Algemene bepalingen

  1. Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt de contributie naar evenredigheid berekend. Opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren vóór 1 december aan de administratie ([email protected]). Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats.
  2. EPTA wil graag dat zoveel mogelijk leden de contributie via automatische incasso voldoen. Als je voor automatische incasso kiest is de regel van toepassing dat indien je meent dat de automatische incasso onterecht is je de bevoegdheid hebt om het bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn -zonder opgaaf van redenen- bij je bank terug te vorderen.
  3. Voor de betaling van de contributie ontvang je jaarlijks in februari een contributienota, ook als je kiest voor automatische incasso.

 

 

Kies je EPTA lidmaatschap

 

 

 

Liever alleen een los abonnement op het Piano Bulletin?

 

Als EPTA-lid ontvang je Piano Bulletin automatisch. Het is daarnaast ook mogelijk om een los abonnement op Piano Bulletin te nemen.

 

Meer informatie