European Piano Teachers Association - The Netherlands

Piano Bulletin

Abonnement

Inloggen leden

 

Ben je al lid van EPTA? Log in om de Piano Bulletins te downloaden.

 

Inloggen

Abonnement & voorwaarden

 

Als Epta-lid ontvang je Piano Bulletin automatisch, maar het is daarnaast ook mogelijk om een los abonnement op Piano Bulletin te nemen. De prijs van een los abonnement is per 2021;

 

Via automatische incasso €27,80

Geen incasso € 29,80

 

VOORWAARDEN

  1. Het abonnementsjaar loopt van januari tot januari. Voor de betaling van het abonnement wordt jaarlijks in februari een nota toegezonden, ook bij automatische incasso. Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt de prijs naar evenredigheid berekend, tenzij je aangeeft dat je alle nummers van het lopende jaar wil ontvangen.
  2. Opzeggen van het abonnement moet gebeuren vóór 1 december aan de administratie ([email protected]) of schriftelijk aan: EPTA administratie, Herfterlaan 28A, 8026 RA Zwolle. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats.
  3. EPTA wil graag dat abonnementen zoveel mogelijk via automatische incasso worden voldaan. Als je voor automatische incasso kiest, geldt dat als je meent dat de automatische incasso onterecht is, je de bevoegdheid hebt om het bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn -zonder opgaaf van redenen- bij de bank terug te vorderen.
  4. Wijzigingen in persoonsgegevens via het besloten deel van de website.

 

Word abonnee

Opvragen losse en/of oude nummers

 

Oude Piano Bulletins zijn nog beperkt na te leveren. Neem hiervoor contact op met de administratie van de EPTA via [email protected]. Het aanvragen van losse artikelen is ook mogelijk.

Download gratis exemplaar van het Piano Bulletin in het Engels

 

Vanwege het internationale congres in 2015 hebben we een gratis nummer van het Piano Bulletin in het Engels.

 

Downloaden