European Piano Teachers Association - The Netherlands

BASISCURSUS MUZIEKNOTATIESOFTWARE

30 mei 2015
/
Studiedag

Bij voldoende belangstelling wordt de basiscursus Sibelius 7 dit voorjaar voor de vierde maal georganiseerd. Deze cursus is bedoeld voor EPTA-leden die weinig of geen ervaring hebben met muzieknotatiesoftware. Docent Jeroen van der Blom brengt de deelnemers in kleine stappen de basisvaardigheden van het programma bij. Het aantal cursisten is beperkt, waardoor individuele aandacht mogelijk is.
Cursusdata: 6 juni en 20 juni 2015, steeds van 11.00 tot 14.15. Locatie: conservatorium van Utrecht (nabij CS), lokaal H205.
Cursusprijs: € 130,- . Dit is exclusief de kosten voor de Sibelius-software.
Aanmelding of informatie via [email protected]

Van grote waarde voor de eigen lespraktijk!

Let op:  dit is voorlopig de laatste mogelijkheid om aan deze cursus deel te nemen!

Marc Pauwels, Werkgroep Scholing