European Piano Teachers Association - The Netherlands

Basiscursus Pop in de Pianoles

7 juni 2015
/
Studiedag

Dit voorjaar wordt voor de derde maal de basiscursus Pop in de pianoles georganiseerd. Docent Tilmar Junius biedt klassiek geschoolde pianodocenten een eerste kennismaking met pop-educatie. Er is aandacht voor onder meer:
● elementaire popmuziektheorie
● poppianovaardigheden
● popwerkvormen
● poppianomethodes
● integratie van pop in de pianoles
Deze cursus vindt plaats in het UCK te Utrecht op 10 mei, 7 juni en 21 juni van 11.00 tot 14.30. Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt, dus deelname is nu niet meer mogelijk. Wilt u ook een keer meedoen, meldt u zich dan aan. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus in het najaar van 2015 opnieuw georganiseerd. Marc Pauwels, [email protected]