European Piano Teachers Association - The Netherlands

Congresdag 2021

27 juni 2021
/
Ledenactiviteit

Zondag 27 juni is een online congresdag, van 13:30u tot 14:30u is er een Zoom presentatie door Saskia Tornqvist en daarna is om 15:30u de ALV. Lees hieronder voor meer informatie:

Liszt, Bartók en hun Hongaarse muziek-DNA
Zowel Franz Liszt als Béla Bartók profileerden zich (deels) als ‘Hongaars componist’, maar gaven daar op heel verschillende manieren invulling aan in hun composities. Logisch, want beide componisten waren een kind van hun eigen tijd. Tijdens het leven van Liszt (1811-1886) trachtten de Hongaren zich met twijfelachtig succes los te wrikken uit het Habsburgse Rijk, Bartók (1881-1945) beleefde een belangrijk deel van zijn carrière in het onafhankelijke Hongarije van na de Eerste Wereldoorlog. Waar Liszt een nationaal Hongaars muzikaal idioom meende te vinden bij muziek van de Roma, ontrafelde Bartók de muzikale geheimen van de sedentaire boerenbevolking. Daarmee rijst de vraag: Wat is eigenlijk Hongaarse muziek? Over die kwestie brak Bartók zijn hoofd in enkele van zijn essays, waarin hij stevige kritiek leverde op zijn voorganger Franz Liszt en diens inspiratiebronnen. De discussie is nog altijd springlevend. Hoe kijken musicologen en uitvoerenden nu tegen deze kwestie aan?
Musicoloog Saskia Törnqvist schreef gedurende 20 jaar voor het Parool, ze is sinds 2015 docent muziek- en cultuurgeschiedenis aan het conservatorium van Amsterdam en schrijft momenteel samen met historicus Luc Panhuysen aan ‘Het Concert van Europa’, een kloek boekwerk over muziek en nationalisme in de 19e eeuw. 
De online Algemene LedenVergadering vindt hierna plaats om 15:30u. Stuur voor de zoomlinks van beide evenementen een mail naar [email protected]