European Piano Teachers Association - The Netherlands

Prijswinnaar 2018

Joana Rolo. From soloist interpreter to accompanist improviser: becoming a dance accompanist (Codarts Rotterdam)

 

Prijswinnaar 2017

Raquel Garzás García-Pliego – Transcribing Rachmaninoff’s Variations on a Theme of Corelli for orchestral ensemble – Koninklijk Conservatorium te Den Haag

 

Prijswinnaar 2016

2016 Christos Papandreopoulos – Towards a genealogy of dynamic – Conservatorium van Amsterdam

 

Prijswinnaar 2015

De EPTA Frans Schreuderprijs 2015 is gewonnen door Garyfallia Katsimiga, voor haar inzending Interpretation of the music of the late 18th/early 19th centuries on the modern piano – A performer’s view. Zij werd begeleid door Paul Komen en Peter Mak en behaalde in juni 2015 haar master of music aan het Prins Claus Conservatorium.

De jury prees de inzending vooral om de bijbehorende video. Uit het juryrapport:

It is this video (published on YouTube) that made a strong impression on the jury. It is very well produced and represents a modern way to explain the topic to those who will be inspired by a first introduction. The author presents several examples with great clarity, care and enthusiasm, with beautiful playing by the author herself.

In the practice of teaching this easily accessible video could be of great value as an inspirational invitation to make ‘informed decisions’ as an individual performer of all repertoire from this period.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=337hxXMKkuk

 

Jury

Willy Muller – voormalig hoofdvakdocent piano en vakmethodiek aan het Utrechts Conservatorium
Marjès Benoist – werkzaam bij de Sweelinck Academie voor jong talent aan het Conservatorium van Amsterdam en voormalig methodiekdocent
Robert Harris – docent piano en vakmethodiek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en neurowetenschapper aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Secretariaat: Flor verhey

 

Prijswinnaar 2014

De EPTA Frans Schreuderprijs 2014 is toegekend aan Daan Kortekaas voor de researchscriptie die hij als masterstudent aan het Conservatorium van Amsterdam schreef.

Begeleiders: Martijn Hooning, Michiel Schuijer

 

 

DE TOETSENIST ALS SLAGWERKER
Piano en celesta in het symfonieorkest

Het onderwerp van deze master research, de pianist in het symfonieorkest, krijgt zelden aandacht. Vanaf nu kan Daan Kortekaas gelden als de pionier die ervoor heeft gezorgd dat dit onderwerp niet meer weg te denken is uit ons vakgebied en de opleiding. Met verve en diepgang heeft hij een historische inventarisatie samengesteld van de intrede van piano en celesta in het orkest, vanaf de Orgelsymfonie van Saint-Saens in 1886. Bij de scriptie is een repertoirelijst van 43 stukken tot aan 1925 gevoegd. Daarnaast wordt beschreven hoe de piano- en celestapartijen in die eerste periode evolueerden in verschillende richtingen: zowel percussief als harmonisch, melodisch en kleurversterkend. Tenslotte wordt een minutieuze analyse gegeven van twee versies van Strawinsky’s Petroesjka, een zonder piano (1911) en de latere versie met (1947), waardoor het effect van de toegevoegde pianoklank overtuigend blootgelegd wordt.

De jury is erg blij met dit onderzoek en was diep onder de indruk van de meeslepende en zorgvuldige manier waarop de auteur het heeft uitgevoerd. De basisinformatie over de celesta is leerzaam. Het onderzoek is zeer goed gedocumenteerd en de repertoirelijst is van grote waarde. Het is fascinerend om je als lezer bewust te worden van de relevante verschillen in bijvoorbeeld toucher en timing tussen solospel en kamermuziek enerzijds en orkestspel anderzijds en om je te realiseren dat elke piano- of celestapartij weer andere eisen stelt en een rijk palet aan klankkleuren aan het orkest kan toevoegen. De goed gedoseerde historische anekdotes maken het geheel tot een uitstekend leesbaar betoog.

De jury kijkt ernaar uit dat deze winnende scriptie bewerkt wordt tot een artikel voor Piano Bulletin. Het zou interessant zijn om aansluitend een tweede artikel te publiceren over de praktijk van de toetsenist in het symfonieorkest: welke problemen kom je tegen en hoe worden die opgelost.

 

Jury

Willy Muller – voormalig hoofdvakdocent piano en vakmethodiek aan het Utrechts Conservatorium
Marjès Benoist – werkzaam bij de Sweelinck Academie voor jong talent aan het Conservatorium van Amsterdam en voormalig methodiekdocent
Robert Harris – docent piano en vakmethodiek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en neurowetenschapper aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Secretariaat: Flor Verhey

 

 

Prijswinnaar 2013

De EPTA Frans Schreuderprijs 2013 is toegekend aan: Kaja Draksler voor haar masterscriptie
Cecil Taylor: Life as … Structure within free improvisation. 
Kaja schreef haar onderzoek in Slovenia, juni 2013, toen zij masterstudent Klassieke Compositie was aan het Conservatorium van Amsterdam.
Docenten: Vijay Iyer, Michiel Schuijer

www.kajadraksler.com

 

foto: Liviu Stefan

 

Juryrapport

De Sloveense pianiste Kaja Draksler is gefascineerd door de jazzpianist Cecil Taylor die een geheel eigen ‘taal’ heeft ontwikkeld, met wortels in zowel de klassieke pianotraditie als in de zwart-amerikaanse muziektraditie en in andere kunstvormen. De auteur heeft onderzocht hoe het komt dat zijn vrije improvisaties de indruk geven zeer gestructureerd te zijn en zij deed dit aan de hand van een nauwkeurige analyse van een opname van het stuk Life as …. van Cecil Taylor.

De jury is diep onder de indruk van de briljante en diepgaande manier waarop Draksler te werk is gegaan. Allereerst is het bijzonder dat het zeer complexe muziekstuk geheel op gehoor in notenschrift is omgezet. Daardoor kan ook de klassiek geschoolde lezer inzicht krijgen in de bouw van het stuk, in de bijzondere pianistiek en in het zeer persoonlijke proces van improviseren met voorbereid materiaal. Ook de analyse van het materiaal zelf is indrukwekkend en getuigt van sterk intellectueel en muzikaal inzicht. De beschreven muziektheorie is vernieuwend en van een hoog niveau, bijvoorbeeld het begrip ‘hand-centered logic’. Het wijst naar nieuwe wegen van muzikale ontwikkeling en structuur, vanuit kleine definieerbare bouwstenen.

De jury is zeer nieuwsgierig geworden naar de uitwerking van dit alles op het eigen spel van Kaja en daarnaast ook naar nieuwe mogelijkheden om hier in de praktijk van pianoles geven iets mee te doen.

 

[english]

Slovenian pianist Kaja Draksler is fascinated by Cecil Taylor, a Jazz pianist known for developing a completely personal musical ‘language’ in which the roots of the classical piano tradition, the black heritage and other art forms have merged together. To discover why Taylor’s free improvisations sounded so coherent, Draksler scrutinized his recording of Life as ….

The jury was deeply impressed by the brilliant and thorough way she went to work. In particular, the jury commends the extraordinary effort she made in transcribing this very complex piece completely by ear, making it possible for the classically educated reader to gain insight into the structure of the piece with the help of music notation.

The jury was furthermore impressed by her investigation into the work’s special pianistic aspects as well as the deeply personal process it employs of improvising with pre-considered material. The analysis itself is fascinating and shows strong intellectual and musical insight, while the top-notch music theory she presents is innovative, for instance the concept of ‘hand-centered logic’. This study offers new insights into the development of musical structure from small, definable building blocks.

The jury will be exceedingly curious to know more about the effects this study will have on Kaja’s own playing, and hopes profoundly that it will lead to interesting innovations in piano teaching as well.

 

Jury

Willy Muller – voormalig hoofdvakdocent piano en vakmethodiek aan het Utrechts Conservatorium
Marjès Benoist – werkzaam bij de Sweelinck Academie voor jong talent aan het Conservatorium van Amsterdam en voormalig methodiekdocent
Robert Harris – docent piano en vakmethodiek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en neurowetenschapper aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Secretariaat: Flor Verhey

 

Methodiekprijs 2009 t/m 2012

METHODIEKPRIJS 2012

In 2012 is de Methodiekprijs niet uitgereikt wegens te weinig inzendingen.
Vanaf 2013 heeft de prijs een nieuwe naam gekregen: EPTA Frans Schreuderprijs, genoemd naar de grondlegger van EPTA Nederland.

 

METHODIEKPRIJS 2011

De derde EPTA Methodiekprijs is in november 2011 door bestuurslid Joop Albracht uitgereikt aan Jan van Wijk, student aan het ArtEZ Conservatorium Zwolle (scriptiebegeleider Alex Manassen). De prijs is hem door de jury toegekend voor zijn scriptie Componeren in de muziekles. In Piano Bulletin 2012/3 publiceerde Jan een artikel over dit onderwerp. De volledige scriptie kan hier gedownload worden.

De jury bestond uit: Willy Muller, Marjès Benoist, Joop Celis.

 

METHODIEKPRIJS 2010

De EPTA Methodiekprijs 2010 is toegekend aan het werkstuk getiteld Spelen met klankover het ontdekken van de grondbeginselen van de harmonieleer, geschreven door Francisca Vermeulen, student aan de Schumann Akademie (docent Marc Pauwels).

Het winnende werkstuk betreft een praktische uitwerking van de basis van de harmonieleer aan de piano, zoals die door Robijn Tilanus in haar boek Kwintessens uiteengezet is. De auteur heeft negen leseenheden uitgewerkt waarin ontdekken en improviseren aan de piano centraal staan. Een samenvatting van deze scriptie is te vinden in Piano Bulletin 2011/1.

De scriptie is in 2011 bewerkt tot een EPTA publicatie (EPTA uitgaven nr. 6). Deze uitgave is uitverkocht.

De jury bestond uit: Dirk-Jan Schilt (voorzitter), Willy Muller, Jan Marisse Huizing.

 

METHODIEKPRIJS 2009 

De eerste EPTA Methodiekprijs werd in 2009 uitgereikt aan Christine van der Weij, voor haar werkstuk In je hoofd, uit het hoofd– een verkenning van enkele publicaties over de werking van het geheugen bij het instuderen en uitvoeren van pianomuziek. Christine is student aan de Schumann Akademie, docent Marc Pauwels. Zij is inmiddels afgestudeerd.
Een samenvatting van het werkstuk is gepubliceerd in Piano Bulletin 2010/1.

 
De jury bestond uit: Dirk-Jan Schilt (voorzitter), Willy Muller, Jan Marisse Huizing.
Initiatief, organisatie, secretariaat: Flor Verhey