De EPTA Frans Schreuderprijs 2014 is toegekend aan Daan Kortekaas voor de researchscriptie die hij als masterstudent aan het Conservatorium van Amsterdam schreef.

Begeleiders: Martijn Hooning, Michiel Schuijer

2014DaanKortekaas

 

DE TOETSENIST ALS SLAGWERKER
Piano en celesta in het symfonieorkest

Het onderwerp van deze master research, de pianist in het symfonieorkest, krijgt zelden aandacht. Vanaf nu kan Daan Kortekaas gelden als de pionier die ervoor heeft gezorgd dat dit onderwerp niet meer weg te denken is uit ons vakgebied en de opleiding. Met verve en diepgang heeft hij een historische inventarisatie samengesteld van de intrede van piano en celesta in het orkest, vanaf de Orgelsymfonie van Saint-Saens in 1886. Bij de scriptie is een repertoirelijst van 43 stukken tot aan 1925 gevoegd. Daarnaast wordt beschreven hoe de piano- en celestapartijen in die eerste periode evolueerden in verschillende richtingen: zowel percussief als harmonisch, melodisch en kleurversterkend. Tenslotte wordt een minutieuze analyse gegeven van twee versies van Strawinsky’s Petroesjka, een zonder piano (1911) en de latere versie met (1947), waardoor het effect van de toegevoegde pianoklank overtuigend blootgelegd wordt.

De jury is erg blij met dit onderzoek en was diep onder de indruk van de meeslepende en zorgvuldige manier waarop de auteur het heeft uitgevoerd. De basisinformatie over de celesta is leerzaam. Het onderzoek is zeer goed gedocumenteerd en de repertoirelijst is van grote waarde. Het is fascinerend om je als lezer bewust te worden van de relevante verschillen in bijvoorbeeld toucher en timing tussen solospel en kamermuziek enerzijds en orkestspel anderzijds en om je te realiseren dat elke piano- of celestapartij weer andere eisen stelt en een rijk palet aan klankkleuren aan het orkest kan toevoegen. De goed gedoseerde historische anekdotes maken het geheel tot een uitstekend leesbaar betoog.

De jury kijkt ernaar uit dat deze winnende scriptie bewerkt wordt tot een artikel voor Piano Bulletin. Het zou interessant zijn om aansluitend een tweede artikel te publiceren over de praktijk van de toetsenist in het symfonieorkest: welke problemen kom je tegen en hoe worden die opgelost.


Jury

Willy Muller – voormalig hoofdvakdocent piano en vakmethodiek aan het Utrechts Conservatorium
Marjès Benoist – werkzaam bij de Sweelinck Academie voor jong talent aan het Conservatorium van Amsterdam en voormalig methodiekdocent
Robert Harris – docent piano en vakmethodiek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en neurowetenschapper aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Secretariaat: Flor Verhey