informerend en inspirerend

Dé vakvereniging voor professionele pianisten en pianodocenten.

 

 

 

  • EPTA – European Piano Teachers Association –  is dé vakvereniging van en voor professionele pianisten en pianodocenten. EPTA Nederland biedt een platform, waar collega’s elkaar ontmoeten, informeren en inspireren. EPTA brengt kennis en ervaring bijeen omtrent alle facetten van het pianospelen en piano-onderwijs.
  • EPTA is stevig geworteld in de klassieke muziektraditie en wil ook recht doen aan de hedendaagse diversiteit in muziekstijlen, waaronder pop en jazz.
  • EPTA stimuleert leden om zich na het behalen van het vakdiploma in de breedte en diepte te blijven ontwikkelen. Tevens richt EPTA zich op het bevorderen van internationale contacten en informatie-uitwisseling.
  • EPTA organiseert congressen en studiedagen en geeft  Piano Bulletin uit, een vakblad dat driemaal per jaar verschijnt. Leden van EPTA kunnen hun leerlingen laten deelnemen aan de landelijke graadexamens.
  • EPTA wil gesprekspartner zijn voor en samenwerking zoeken met organisaties en personen uit het werkveld, zoals de conservatoria en wetenschappelijk onderzoekers. Aldus wil EPTA de ontwikkelingen in het werkveld volgen en mede vorm geven. Waar nodig neemt EPTA initiatieven om de belangen van het pianospelen in Nederland te behartigen.