European Piano Teachers Association - The Netherlands

Pianodag Emmen zondag 15 april

15 april 2018
/
Ledenactiviteit

Beste collega’s,

graag willen wij jullie attenderen op de 4e Pianodag Emmen die op zondag 15 april wordt gehouden. In het Atlas Theater kunnen wij ons programma in 3 zalen tegelijkertijd presenteren aan iedereen die als pianoliefhebber hiervoor interesse heeft. Zowel voor amateurs als voor professionals. Geen concours, maar een informatieve dag waar een podium wordt geboden en ontmoeting mogelijk is.

Vooraf aan de rijk gevulde Pianodag geeft Marietta Petkova een koffieconcert in het Atlas Theater. Daarna Vijfminutenfestival voor piano solo of quatre-mains maar ook als pianoduo aan 2 vleugels!

Of natuurlijk de piano in een kamermuziek bezetting, ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Dit jaar doen klassiek pianiste Marietta Petkova en jazz pianist Peter Beets mee als docenten van de masterclasses. Daarnaast is er voor kinderen van 6 t/m 12 jaar een eigen middag ingericht. Eerst een workshop waar zij kunnen schilderen op muziek (Carnaval der Dieren) en daarna een kindercollege, soort interactieve luisterles, voor dezelfde doelgroep van 6 t/m 12 jaar.

Programma inhoud:

Koffieconcert, Vijfminutenfestival, 2 masterclasses en 2 workshops voor jonge kinderen.

We willen elk jaar nieuwe onderwerpen aanbieden en een geheel fris en afwisselend programma samenstellen. We nodigen andere docenten van harte uit met leerlingen deel te nemen in het kader van ‘inspiratie, uitwisseling en ontmoeting’. Vooral nu in het hele land de muziekscholen worden/zijn opgeheven hopen wij met de stichting te voldoen aan een behoefte, een ontstane leegte op te vullen. Geen concurrentie maar juist samenwerking en inspiratie staan voorop!

Zie: http://www.pianodagen.nl voor het volledige programma, ook is daar de kaartverkoop te vinden.

Hartelijke groet en graag tot ziens op 15 april! Namens de stichting, Marijke de Gruil.