European Piano Teachers Association - The Netherlands

Pianoles en klavarnotatie

6 oktober 2012
/
Studiedag

Klavar Vereniging Nederland i.s.m. EPTA. Informatieve bijeenkomst voor EPTA-leden: uitleg klavar-notatie, ervaringen van pianodocenten die (ook) met klavar werken, kennismaking met klavar-repertoire, korte proeflessen met klavarspelers van verschillend niveau. Toegang gratis.

NB: Wegens ziekte van een van de organisatoren is de bijeenkomst uitgesteld. Info hier ([email protected]).