European Piano Teachers Association - The Netherlands

Voorjaarscongresdag zaterdag 21 mei 2022

21 mei 2022
/
Nationaal Congres

programma: 

10u inloop

10:30u – 11:30u Lezing door Robert Harris

11:45u – 12:15u Bekendmaking winnaar Frans Schreuderprijs:

Alessandra Di Gennaro – Piano four-hands, “once again”
Piano MA, Koninklijk Conservatorium Den Haag. Begeleiders: Kathryn Cok en Gerard Bouwhuis

12:15u – 13:30u Lunch en een frisse neus halen

13:30u – 14:30u Lezing Marilia Patricio

14:45u – 15:45u Lezing Folke Nauta en Jacob Bogaart

16:00u – 17:00u ALV

17:00u Borrel 

 

Prijzen: 

Leden en buitengewoon leden: € 25,00, Studentleden: € 12,50, niet-leden: € 30,00

 

Aanmelding:

Aanmelden en betalen kan tot 15 mei via deze knop: Neem contact op met Elize [email protected] als je je nog wil aanmelden. 

Locatie: BIJ ANDREAS, Turfpoortstraat 29, Naarden

Adres 

Robert Harris

 

Guided Audiomotor Exploration (GAME)

Geleide Audiomotor Exploratie

 

GAME is een innovatieve benadering van de pianoles, die gebruik maakt van de overeenkomst tussen de lay-out van het pianoklavier en de structuur van de muziek om impliciete kennis van de muziek te verwerven. Er wordt een aantal strategieën (delen, spiegelen en klonen) aangereikt die de leerling kan gebruiken om relaties tussen tonen en intervallen zelfstandig te ontdekken.

Het in tweeën delen van het octaaf, bijvoorbeeld, resulteert in twee intervallen die elkaars omkering vormen. Het delen van de kwint resulteert in twee tertsen die tot dezelfde drieklank behoren.

Het verticaal spiegelen van de kwintkwart resulteert in een kwartkwint, die een functionele harmonische relatie tot het origineel vertoont. Het spiegelen van tertsen resulteert in de gelijknamige majeur c.q. mineur drieklank.

Het klonen van een akkoord of melodie op een andere toonhoogte resulteert in dezelfde harmonie c.q. melodie, in bepaalde gevallen met gebruik van dezelfde grepen (sowieso bij het octaveren).

Twee intervallen die een tonale relatie vertonen, kunnen in een Game (motief) worden verwerkt die als bouwsteen kan worden toegepast bij het spelen van originele melodieën, begeleidingen enz.

GAME maakt gebruik van het principe van ideomotor leren om d.m.v. impliciet leren het muzikale gehoor te ontwikkelen. Het maakt daarom geen gebruik van notenschrift of toetsen– en notennamen en doet ook geen beroep op theoretische kennis.

GAME kan stand-alone worden gebruikt, maar ook naast de traditionele pianoles om praktische harmonie en/of tonale improvisatieles te geven. Vanwege de verwachte effecten op de auditieve perceptie van zowel muziek als spraak is GAME bovendien geschikt om slechthorenden met een Cochleair Implantaat les te geven.

 

Robert Harris studeerde piano bij Ruth Slenczynska aan de Southern Illinois University envoltooide zijn studie aan het Sweelinck Conservatorium bij Willem Brons. Hij doceerdepiano, pianomethodiek en correpetitie aan het Prins Claus Conservatorium en maakte deel uit van de Research Group Lifelong Learning in Music. Hij behaalde zijn doctoraalBewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in de Neurowetenschappen met een studie naar ‘The Cerebral Organization of Audiomotor Transformations in Music’. In samenwerking met het UMCG onderzoekt hij momenteel de effecten van piano-onderwijs volgens het GAME concept op het gehoor en kwaliteit van leven van slechthorenden met een Cochleair Implantaat.

 

 

Marilia Patricio

„Children’s piano compositions: connecting learning and creative processes“
Many children demonstrate creative initiative in the first years of piano instruction, between the ages of 6 and 10. This phenomenon has been documented in the lives of famous composers as well: the very first compositions by Mozart, Chopin or Prokofieff were produced at the piano, documented by a parent or teacher when they were very young (respectively four, seven and nine years old). At this age, pupils are not yet able to notate their compositions, which are much more developed than their grasp of musical notation, although many children are fascinated by musical notation. For over 30 years I have collected pupils’ compositions, notating them (in the last years recording them on video) and analysing their conception, which I was able to follow, being aware of their learning materials and processes.
Various examples enable a tentative overview of typical spontaneous creative strategies of children at the piano:
– Apropriation and use of musical elements learned in the piano repertoire.
– Principles of variation and mathematical exploration.
– Exploration of rhythm, pulse and tempo.
– Exploration of hand and finger movements.
– Exploration of the „topography“ of the keyboard.
– Exploration of minor keys.
What triggers the behaviour of these piano pupils? What kind of encouragement is apropriate – is it necessary at all? Why do some pieces stimulate such behaviour more often than others?
Is it possible to identify in the creative strategies of children general characteristics of composition? How do the early works of great composers relate to their learning years and influences?
These are some of the questions that demand reflection.
Resarch in musical creativity has grown in the last decades. I hope to contribute with the examples and observations collected in my teaching experience, perhaps stimulating a discussion of the role of the piano teacher in this area.

 

Marilia Patricio studied Piano and Music Education at the University of Sao Paulo in her homeland Brazil and recieved a Master’s of Music in Piano Pedagogy from Texas Christian University in the USA under Steven DeGroote and Caio Pagano.
Living in Cologne with her family since 1988, she is active as a pianist, piano pedagogue and church musician.
With a long experience in early childhood music education, she developed an early music program and taught courses for kindergarten teachers for many years.
In Brazil, USA and Europe she has given workshops and lectures for piano teachers on diverse themes such as „Brazilian Piano Music for Beginners“, Film Music for Piano“,“Contemporary 4-Hands Piano Literature for Beginners“,“American Piano Teaching Methods“, among others.
For over 30 years she has collected and analysed compositions of piano pupils, presenting this theme in numerous conferences in Germany, Switzerland and Portugal. Since 2005 she has been a member of the Board of EPTA Germany.

 

 

Folke Nauta en Jacob Bogaart 

Cor de Groot (1914-1993) wordt algemeen beschouwd als één van Nederlands grootste pianisten. Als componist is hij echter onderbelicht gebleven. Met een nieuwe dubbel-cd vol premières wordt aandacht besteed aan de (grotendeels onuitgegeven) pianomuziek van Cor de Groot. Deze productie werd geïnitieerd door Frits Zwart, tot voor kort directeur van het Nederlands Muziek Instituut waar het omvangrijke archief van Cor de Groot is ondergebracht.

Een selectie van tweehandige werken van De Groot zijn nu opgenomen door zijn collega en vriend Jacob Bogaart. Op de andere cd neemt Folke Nauta werken voor piano linkerhand voor zijn rekening die door De Groot én vijf andere Nederlandse componisten werden geschreven. Dit gebeurde naar aanleiding van de rechterhandblessure die de internationale carrière van Cor de Groot in 1959 tot stilstand bracht. Interessante extra’s op de cd’s zijn de première van de driehandige ‘Tirage’ alsmede een heruitgave van een oudere opname waarop Jacob Bogaart vierhandig speelt met de meester zelf.

Jacob Bogaart en Folke Nauta zullen vanmiddag een selectie van al deze bijzondere muziek laten horen en ook nader toelichten.

 

Jacob Bogaart begon zijn muziekopleiding aan het Mozarteum in Salzburg, waar hij afstudeerde in orkestdirectie en piano. Na een onderbreking vanwege militaire dienstplicht zette hij zijn pianostudie in Nederland voort bij Jan Wijn, en in Rome aan de Accademia di Santa Cecilia. Hij rondde zijn opleiding af in Parijs, bij Magda Tagliaferro, en ontving aanvullende lessen van Claudio Arrau. In Parijs werkte hij als assistent van Tagliaferro aan de Académie Internationale de Piano. Na enige jaren te zijn opgetreden als pianosolist in concerten, recitals en kamermuziek verlegde hij in 1977 zijn werkzaamheden definitief naar Hilversum, waar hij een aanstelling verwierf als hoofd van de afdeling muziekregie van de publieke omroep. Jacob Bogaart bracht in 2015 zijn magnum opus The Art of Dutch Keyboard Music uit, een project waaraan hij in 1980 begon. Een set van acht cd’s met 400 jaar Nederlandse klaviermuziek; 112 stukken van 50 componisten, een monumentale prestatie. Meer informatie is te vinden op www.jacobbogaart.com.

 

Folke Nauta vestigde de aandacht op zich toen hij in 1994 als 20-jarige – nog tijdens zijn conservatoriumstudie in Amsterdam – het Internationale Muziekconcours van Scheveningen won. Drie jaar later behaalde hij zijn Masterdiploma met een 10 met onderscheiding. Vele concerten volgden, onder meer met cellist Jeroen den Herder, en met violiste Janine Jansen in de internationale Rising Stars-serie. In deze jaren maakte hij cd-opnamen van onder meer polonaises van Chopin en niet eerder uitgebrachte pianoconcerten van Julius Röntgen.

Sinds de jaren ‘10 focust Folke zich op muziek voor de linkerhand vanwege een aandoening (focale dystonie) in zijn rechterhand. Zijn speurwerk naar interessante éénhandige composities leidde in 2017 tot een Russische solo-cd.

Folke is tevens initiator van het Wittgenstein Project, een flexibel ensemble met het Prisma Strijktrio en klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer. Zij spelen de goeddeels vergeten kamermuziek die werd geschreven voor de roemruchte eenarmige pianist Paul Wittgenstein. Zie ook de website www.wittgensteinproject.com.