Werkgroep

De werkgroep analyseert en vergelijkt beginnersmethoden. De vergelijking wordt gemaakt aan de hand van een aantal ijkpunten, zoals doelgroep, instap- en eindniveau, opbouw en progressie, speelmateriaal en toelichtingen, lay-out en aanvullend materiaal. Deze punten worden aangevuld met de persoonlijke bevindingen van de werkgroep en andere collega’s.

In voorbereiding zijn de bevindingen over de pianomethode van Toverrijk der Klanken van Irina Gorin en Flying Fingers van Daniel en Jeannette Hellbach.

Werkgroepleden: Olga de Kort-Koulikova (bestuur), Dalarna van der Kemp, Marjes Benoist, Henri Nijsten, Irene Postma, Wies van de Poel.

 

Beoordelingskriteria

 • 0. datering van de beoordeling
 • 1. Titel, auteur, jaar van publicatie, uitgever, ISBN, prijs.
 • 2. Layout
 • 3. Extra’s, aanvullend materiaal
 • 4. Doelgroep:
 • • zeer jonge leerling (4-7 jr)
 • • onderbouw
 • • middelbare scholieren
 • • volwassenen
 • • individueel of groepsles
 • 5. Instapnivo
 • 6. Eindnivo
 • 7. Progressie: de snelheid waarmee en de manier waarop het moeilijker wordt, en de evenwichtigheid van de progressie.
 • 8. Speelmateriaal: soorten muziek, muzikale kwaliteit, ritmische diversiteit enz.
 • 9. Mogelijkheid tot samenspel
 • 10. Aandacht voor: lichte muziek met gebruik van akkoordsymbolen, improvisatie compositie
 • 11. Verbale toelichting over componist, stijl, techniek enz.
 • 12. Conclusie en bevindingen van de werkgroep.
.

Overzicht van geanalyseerde methodes

 
         
   

 

Werkgroep 2002 – 2010

Grondleggers van de werkgroep waren Anne-Kristien ʼt Hart-Romeijn, Corien van den Berg, Elly Max-Hagen, Mariëtte Bos en Otto Ede Pool. Hun vergelijkingsonderzoek op basis van analyse en ervaringen van docenten resulteerde in een veel geraadpleegd overzichtswerk* waarin de sterke en zwakke punten van 18 methodes in kaart zijn gebracht. Ook stelden zij een vergelijkingstabel* op waarin zichtbaar is gemaakt hoe de methodes op elkaar aansluiten en hoe zij zich verhouden tot ʻde schaal van Kloppenburgʼ.

Een alles omvattende methode bestaat niet. Elke leerling en lessituatie vergt een eigen aanpak. Een methode wordt pas compleet door wat de leerkracht zelf er mee doet.

EPTA leden kunnen dit op het besloten deel downloaden.