De werkgroep Graadexamens zorgt dat er elk jaar in maart en april op verschillende plaatsen in Nederland door vele leerlingen van EPTA leden graadexamens piano afgelegd kunnen worden. Achter de schermen vergt dat grote inzet voor en coördinatie van alles wat daarbij komt kijken: aanmeldingsprocedure, plannen van data en locaties, repertoire beoordelen, samenstellen theorie-examens, vaststellen beoordelingsrichtlijnen, trainen van juryleden, aansturen van coördinatoren van elke locatie en het inplannen van juryleden. De werkgroep vindt het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en stelt het daarom op prijs om op- en aanmerkingen van deelnemende docenten te ontvangen.

Werkgroep 2018/2019

De werkgroep bestaat uit: Liesbeth Eggen (landelijk coördinator, tel. 0186620010, graadexamens@eptanederland.nl) en Hanneke Maarse, Meta Drummen en Paul Weeren.

Geschiedenis

Het Landelijk Graadexamen Systeem, onderdeel van EPTA Nederland, is in 2002 opgericht. Een landelijk gecoördineerd toetsingssysteem bestond in Nederland nog niet, wel in de ons omringende landen. Onder de bezielende leiding van Coosje de Wit is het systeem door een werkgroep van EPTA leden opgezet en uitgebreid naar steeds hogere niveaus van graadexamen, naar steeds meer locaties en naar een groeiend aantal kandidaten en deelnemende pianodocenten.
In 2014 is de naam veranderd in Landelijke Graadexamens Piano (LGP) en heeft Coosje de Wit haar taken overgedragen aan Liesbeth Eggen en Hanneke Maarse.