De werkgroep Nationaal Congres draagt zorg voor alles rond de organisatie van het  EPTA congres, dat jaarlijks tijdens een weekend in november plaatsvindt. In nauw overleg met het bestuur wordt een gevarieerd en interessant programma samengesteld. Al ruim 20 jaar is het congres voor veel leden hét moment om collega’s te ontmoeten en toont EPTA zich met recht ‘informerend en inspirerend‘.

Achter de schermen wordt veel werk verzet: sprekers benaderen, aanmeldingen verwerken, techniek regelen, afspraken maken met de locatie, congresbundel samenstellen etc. Tijdens het congresweekend verzorgen de werkgroepleden de ontvangst van de deelnemers en de sprekers.

Het volgende nationale congres vindt plaats op zondag 10 mei 2020.

Werkgroep 2020

Lestari Scholtes (coördinator)