De werkgroep Internationaal bestaat sinds 2011 en houdt zich bezig met plannen en ideeën betreffende:

  • international EPTA conference 2015 in Nederland
  • stimuleren van internationale contact tussen leden van verschillende landen: informatie en inspiratie
De activiteiten in 2015 en 2016 stonden geheel in het teken van de organisatie van de 37ste International Conference, in het Conservatorium van Amsterdam. Dit gebeurde in samenwerking met de werkgroep ‘nationaal congres’. Zie elders op deze website. In samenhang daarmee hebben David Kuyken en Flor Verhey een bijdrage geleverd aan de verbetering van de internationale organisatie. David deed dat als toegevoegd lid van het Executive Committee in Londen (t/m 2017) en Flor als intermediair bij het ontwerpen en invoeren van het nieuwe EPTA logo bij de EPTA-landen.
Het is inspirerend om de internationale EPTA Conferences te bezoeken:
  • 2014 – EPTA Noorwegen, juni, Oslo
  • 2015 – EPTA Nederland, 22-25 oktober 2015
  • 2016 – EPTA IJsland
  • 2017  – EPTA Finland
  • 2018 – EPTA Malta
  • 2019 – EPTA Oostenrijk
EPTA-leden kunnen daar op eigen initiatief naar toe (zie de agenda).