De werkgroep PR en ledenwerving houdt zich bezig met het bevorderen van meer naamsbekendheid van EPTA, meer contact met de conservatoria, ledenwerving etc.

Coördinator: Karin van Toor: karinvantoormusic@gmail.com

OPROEP: De werkgroep is op zoek naar adviseurs, meedenkers, experts en andere belangstellenden.