Naast het organiseren van het jaarlijkse congres en de studiedagen wil EPTA ook bijscholingsprojecten organiseren.

De werkgroep Studiedagen en Scholing verzorgt de uitvoering hiervan, terwijl het bestuur voor de inhoudelijke kant eindverantwoordelijk is.

Opzet en uitgangspunten:

 • waar het accent bij de studiedagen ligt op informatie, zal er bij deze bijscholingsprojecten meer sprake zijn van gerichte educatie en training
 • aan de leden wordt gevraagd op welk gebied behoefte bestaat aan bijscholing; zij bepalen de onderwerpen voor de bijscholingsprojecten
 • daarnaast kunnen  bestuur of werkgroep eveneens onderwerpen voorstellen
 • de projecten zijn kleinschalig van opzet zodat er ook ruimte is voor individuele aandacht voor deelnemers
 • afhankelijk van het onderwerp is het denkbaar dat voor een project meer dan een bijeenkomst wordt georganiseerd.

OPROEP

Heeft u behoefte aan bijscholing? Laat het ons weten!
Mail uw wensen aan Marc Pauwels:  werkgroepscholing@eptanederland.nl

 

Gerealiseerde studiedagen en cursussen

 • 11 maart 2018 Pianola’s en pianorollen. De jaarlijkse EPTA-studiedag vond plaats in het Pianola Museum in de Amsterdamse Jordaan. Conservator Kasper Janse gaf een rondleiding door het museum, waarbij de historie van het museum, de reproductiepiano en de collectie aan bod kwamen. Marc Pauwels lichtte aan de hand van luistervoorbeelden de (soms verbazingwekkende) laatnegentiende- en vroeg twintigste-eeuwse uitvoeringstradities van pianomuziek toe. De middag werd afgesloten met een historisch ‘live’-concert op de reproductievleugel!
 • 12 november 2017 Pop in de pianoles. In najaar van 2017 werd deze EPTA-basiscursus voor de zesde maal georganiseerd. Docent Jan Meiborg bood klassiek geschoolde pianodocenten een eerste kennismaking met pop-educatie. De cursus vond plaats op 12 november, 19 november en 10 december in muziekhandel Steenhuis te Glimmen (Groningen).
 • 21 mei 2017 Lijf en Muziek. Musicus/paramedicus Marja Mosk verzorgde een studiedag voor EPTA-leden rond dit thema. Aan de orde kwamen onder andere:
  – speelhouding
  – ademhaling
  – spanning en ontspanning
  De dag bestond deels uit een interactieve lezing en deels uit een praktische workshop, waarbij van biofeedback-apparatuur gebruikgemaakt werd.

Informatie: werkgroepscholing@eptanederland.nl

 

Werkgroep

De Werkgroep Studiedagen en Scholing bestaat sinds begin 2012.

Leden: Marc Pauwels (coördinator vanuit bestuur), Ingeborg Hubens en Lucia Marucci.

Contact: Marc Pauwels, werkgroepscholing@eptanederland.nl